75 09 17 00 Bilan@tonnes.no 8750 Tonnes

TonnesBilan er helgelandskystens transportselskap. Vi kjører ruter på Helgeland, regionale ruter til Midtnorge og ferdigprodukter fra fiskeindustrien til Skandinavia.

Dette finnes også på Tonnes