75 09 17 00 Bilan@tonnes.no 8750 Tonnes

Hovednummer

75091700

Prisforespørsler og fraktbestilling: bilan@tonnes.no Fakturahendendelser sendes til: faktura@tonnes.no Telefonummer til de ulike rutene finner du ovenfor.

Oscar Hansen
Daglig leder
480 30 501
oscar@tonnes.no

Solveig Iversen
Regnskapsansvarlig
75091700
solveig@tonnes.no

Martin Toft
Administrasjonsmedarbeider
48152259
martin@tonnes.no

Ove Morten Fagereng
47478004
ove@tonnes.no

Yngve Løseth
91893341
yngve@tonnes.no

Odd Arnold Hilstad
90760034
odd@tonnes.no

Ole Johan Hilstad
95239130
ole@tonnes.no

Jarle Kristiansen
90053296
bilan@tonnes.no

Dan Alexander Antonsen
95909011
dan@tonnes.no

Roy Krokmo
959 35 270
Roy@tonnes.no

Thomas Fordal
Administrasjonsmedarbeider
459 72 371
thomas@tonnes.no

Johannes Stenhaug
489 94 144
johannes@tonnes.no

-